Menu (Alt+Q)

Log eerst in om het menu te gebruiken.

Onderbetaalde factuur

Inkoop & verkoop  — vr. 11 feb. 2022

Mijn klant heeft iets te weinig betaald

Als je klant een verkoopfactuur betaald heeft, maar de transactie net iets lager is dan het verschuldigde bedrag, dan kun je dit oplossen zonder je klant ermee lastig te vallen. Je legt het verschilletje dan zelf bij vanuit je onderneming.

Concreet voorbeeld

Je hebt verkoopfactuur 0001 gemaakt. Het totaal bedraagt € 100,00 inclusief BTW. De klant heeft € 99,90 overgemaakt op je bankrekening. Nu kom je dus € 0,10 tekort. Je kunt je klant uiteraard vragen om nog € 0,10 over te maken onder vermelding van hetzelfde factuurnummer, maar je kunt ook besluiten om die € 0,10 zelf aan te vullen vanuit je eigen winst. Dat doe je als volgt:

  • Maak een nieuwe memoriaalboeking.
  • Stel de titel in op iets zinnigs, zoals 'Tekort verkoopfactuur 0001 verrekenen'.
  • Stel het type in op 'Overig'.
  • Stel de gerelateerde factuur in op de juiste factuur. Deze is alleen te kiezen zolang er nog te weinig betaald is.
  • Vul een omschrijving in die voor iedereen duidelijk is.
  • Voeg dan twee regels toe. Eén met de categorie 'Debiteuren' en één met de categorie 'Betalingsverschillen'.
  • Vul aan de creditzijde € 0,10 in voor de categorie 'Debiteuren'. Daarmee verminder je deze balanscategorie.
  • Vul aan de debetzijde € 0,10 in voor de categorie 'Betalingsverschillen'. Daarmee verminder je deze resultaatcategorie.
  • Je memoriaalboeking is nu in balans, beide zijden staan op € 0,10. Sla de memoriaalboeking daarom nu op.

Om te controleren of het gelukt is open je nu de verkoopfactuur. Hier tref je bij de gekoppelde betalingen nu twee betalingen aan. De eerste is het bedrag dat je klant zelf overgemaakt heeft via de bank, deze is van het type 'Transactie'. De tweede is de memoriaalboeking die je net zelf aangemaakt hebt, deze is van het type 'Memoriaal'. De factuur heeft als status 'Volledig betaald'. Onderaan de factuur staat 'Nog te voldoen' op € 0,00.

Als er eerder een overbetaalde factuur is geweest, dan is dat bedrag nu mogelijk gebruikt. Zo niet, dan kan het zijn dat de resultatencategorie 'Betalingsverschillen' een negatief saldo heeft. Dat wordt automatisch verrekend met je resultaat, en heb je dus feitelijk iets minder verdiend dit boekjaar.