Menu (Alt+Q)

Log eerst in om het menu te gebruiken.

OCR of scan en herken

Inkoop & verkoop  — di. 31 mei 2022

Vroeger waren alle facturen geschreven of geprint op papier. Je weet wel, van die plakjes boom. Tegenwoordig zijn er gelukkig steeds meer e-facturen. Electronische facturen dus. In de overgang tussen die twee periodes is er een poging gedaan om papieren facturen geautomatiseerd te kunnen inlezen met de computer. Die techniek heet OCR, maar is ook bekend onder de term 'scan en herken'.

Daxto slaat deze overbruggingspoging over. Onder andere vanwege de foutgevoeligheid en omdat dit soort foutjes vaak (langdurig) volledig aan de aandacht ontsnappen. De enige juiste oplossing is om gebruik te maken van e-facturen. Die zijn foutloos leesbaar voor computers en worden ook steeds vaker aangeboden. Zoals door Daxto bijvoorbeeld.

Het zorgvuldig invullen van eventuele papieren bonnetjes is de moeite daarom meer dan waard, als je die nog ontvangt. Zo voorkom je verkeerd of slecht herkende gegevens. En de rest van je ontvangen facturen verwerk je snel en correct digitaal, met e-facturen.