Menu (Alt+Q)

Log eerst in om het menu te gebruiken.Transacties

Boekhouding - vr. 6 mei 2022, 14:59

Transacties zijn alle bedragen die je ontvangt en betaalt vanaf jouw financiële rekeningen. Kortom, bankrekeningen, PayPal-rekeningen, kassalades, geldkistjes, crypto-currency wallets, creditcards en ga zo maar door.

Hoe voeg ik transacties toe?

Hoe je het ook doet, daarna is de transactie bekend in je boekhouding. En dan resteert nog één taak: het koppelen van de transactie aan iets anders. Een transactie moet namelijk altijd ergens aan gekoppeld worden. Dat kan een verkoop- of inkoopfactuur zijn, maar ook een categorie op je balans bijvoorbeeld. Zelfs als je geld overmaakt van de lopende rekening naar de spaarrekening van je onderneming, dan maak je transacties en koppelingen. Elke beweging van waarde moet nou eenmaal verklaard worden in je boekhouding.

Koppelen

Koppelen is hoe je ontvangen of betaald geld in je boekhouding verklaart. Dat heeft altijd één van de volgende drie oorzaken:

Het ontvangen van geld voor verkoopfacturen en het betalen van geld voor inkoopfacturen klinkt logisch. Toch zijn er soms speciale situaties. Bijvoorbeeld als je klant te weinig betaald heeft, of juist teveel betaald heeft. Maar de echt bijzondere situaties zijn natuurlijk de situaties waarin je een bedrag koppelt aan een categorie in je boekhouding. Dat kan de volgende redenen hebben:

En zo zijn er nog vele andere redenen. Elk van die redenen heeft een eigen help-artikel waar je op kunt zoeken met een steekwoord, of steekwoorden, in je zoekbalk.

Meerdere koppelingen

Vergeet ook niet dat je één transactie kunt koppelen aan meerdere zaken. Zo kun je bijvoorbeeld een verkoopfactuur gemaakt hebben van € 100,00. Je klant maakt € 100,20 over in een transactie. Je had contact met je klant en die gaf aan dat je het mag houden als fooi, hun fout. Dus nu heb je € 0,20 méér dan nodig is voor die verkoopfactuur. Dat noemen we overbetaling, het tegenovergestelde van een onderbetaling. Je koppelt bij een overbetaling zoals deze € 100,00 van die transactie aan de verkoopfactuur, en € 0,20 fooi aan de resultatencategorie genaamd 'betalingsverschillen'. Zo klopt het totaal van je koppelingen met het totaal van de transactie.