Menu (Alt+Q)

Log eerst in om het menu te gebruiken.

BTW privé teruggestort

Boekhouding  — vr. 25 mrt. 2022

Het kan gebeuren dat de Belastingdienst naar aanleiding van een aangifte omzetbelasting een bedrag terugstort op je privérekening. Dit zal vooral herkenbaar zijn voor ondernemers met een eenmanszaak. Hoe los je dit op?

Je boekhouding zal het bedrag terugverwachten op de zakelijke rekening. Je zou dus als volgt te werk kunnen gaan:

  • Stort het exacte bedrag van je privérekening op je zakelijke rekening.
  • Koppel de transactie aan de categorie 'Betaalde en/of ontvangen BTW'.
  • Handig is om als opmerking bij de transactie meteen een korte notitie te maken, bijvoorbeeld: 'Storting privé ontvangen BTW van tweede kwartaal'.

Het kan echter ook zonder het bedrag nog eens over te maken. Je boekt het dan als opname aan jezelf uit je bedrijf. Het bedrag staat inmiddels toch al op jouw privérekening. Stel het gaat om € 100,00, dan doe je dat als volgt:

  • Maak een nieuwe memoriaalboeking van het soort 'Correctie'.
  • Vul een voor jezelf duidelijke omschrijving in, zoals: 'Correctie van storting door Belastingdienst op privérekening'.
  • Vul als datum een datum in ná de desbetreffende BTW-aangifte en terugstorting op je privérekening, maar vóór het eind van het boekjaar.
  • Voeg een regel toe aan de memoriaalboeking met de categorie 'Betaalde en/of ontvangen BTW', en zet onder credit € 100,00.
  • Voeg een regel toe aan de memoriaalboeking met de categorie 'Opnames', en zet onder debet € 100,00.

Hierna toont je balans dat de terug te ontvangen BTW ontvangen is, en ook dat jij een opname hebt gedaan uit je onderneming van precies dat bedrag. Alles is daarmee keurig in orde.