Menu (Alt+Q)

Log eerst in om het menu te gebruiken.

Beginbalans

Boekhouding  — vr. 24 jun. 2022

Een beginbalans is een momentopname van de balans. Elke onderneming neemt de balans jaar op jaar mee, van oprichting tot opheffing. Aan het eind van het boekjaar wordt de stand van deze balans bewaard, dat is de eindbalans. In het volgende boekjaar vormt deze ook weer de beginbalans, ze zijn hetzelfde.

 • Balans: de totale stand van zaken van een boekhouding. Deze is altijd actueel en gaat over alle boekjaren van een onderneming.
 • Eindbalans: een kopie van de balans op één specifiek moment. Deze maak je minimaal eens per boekjaar, meestal op 31 december.
 • Beginbalans: gelijk aan de voorgaande eindbalans. Deze wordt gebruikt als startpunt voor een nieuw boekjaar, meestal op 1 januari, of bij het wisselen van boekhoudpakket.
Mijn onderneming is net gestart, heb ik een beginbalans nodig?

Als je onderneming net begonnen is dan heb je nog geen begin- of eindbalans, je bent dan nog bezig binnen je eerste boekjaar. Pas aan het eind van dat boekjaar stel je je eerste eindbalans op.

Als je Daxto gaat gebruiken binnen je eerste boekjaar, en eerder al op andere wijze de boekhouding bijhield, dan kun je wél een eindbalans opstellen. Deze vat dan je vorige boekhouding samen tot aan dat moment. Je gebruikt deze vervolgens als beginbalans in Daxto, zo ga je verder waar je gebleven was. Het alternatief is om de boekhouding vóór Daxto over te nemen in Daxto. Dan hoef je géén eindbalans op te stellen op basis van je vorige boekhouding.

Mijn onderneming is al een tijdje bezig, heb ik dan een beginbalans nodig?

Ondernemingen die eerder al een boekhouding bijhielden, kunnen deze gebruiken als startpunt in Daxto. Zo ga je eenvoudig verder waar je gebleven was. Dit kan op elk moment en niet alleen aan het eind van een boekjaar. Je hoeft ook niet héél je boekhouding opnieuw in te voeren in Daxto. Met een eindbalans vat je je vorige boekhouding samen tot aan dat moment, deze eindbalans voer je in Daxto in als beginbalans. Vervolgens werk je naadloos verder.

Als ik met een beginbalans start, moet ik die dan exact overnemen in Daxto?

Nee. Wél is het nodig dat de totalen exact overeenkomen. Aan de andere kant kun je het invoeren van de balans aangrijpen als moment om je boekhouding meteen wat op te schonen. Daxto komt standaard met een overzichtelijke en prettige indeling van de balans die direct klaar is voor gebruik. Hierop aansluiten is dan ook aanbevolen. Lukt dat niet zelf? Geen probleem. Een boekhouder of accountant kan helpen.

Concreet
 • Bekijk de standaard balanscategorieën in Daxto. Bekijk daarna jouw eindbalans. Mist of verschilt er nog iets?
 • Waar mogelijk kun je categorieën op je eindbalans het beste 'vertalen' naar bestaande categorieën in Daxto.
 • Als er eventueel nog categorieën ontbreken, maak deze dan aan in Daxto voordat je de beginbalans gaat invoeren.
 • Maak nu in Daxto een nieuwe beginbalans. Dat doe je via een nieuwe memoriaalboeking.
 • Vul als titel bijvoorbeeld in: 'Daxto beginbalans'.
 • Vul als boekdatum 31 december in van het boekjaar vóór het jaar waarin je met Daxto begint.
 • Stel als type 'Balans' in en laat 'Verreken met factuur' op 'Geen' staan.
 • Vul een omschrijving in voor jezelf die duidelijk maakt dat je een vorige eindbalans naar Daxto vertaald.
 • Maak regels aan voor de hoeveelheid categorieën die je nodig hebt. Vul ze daarna in.
 • De totalen van de debet- en credit-kolommen horen overeen te komen. Sla nu de memoriaalboeking op.
 • Controleer tot slot je Daxto balansrapport van 1 januari van het boekjaar waarin je begint.
 • Het balanstotaal onderaan je Daxto balansrapport zou nu gelijk moeten zijn aan je gebruikte eindbalans.