Menu (Alt+Q)

Log eerst in om het menu te gebruiken.

Achtergrond - Rekening-courant

Achtergrond  — vr. 21 jan. 2022

Deze term wordt nog veel gebruikt. Toch is het vrij oud. Elke keer als je het leest kun je het denkbeeldig lezen als 'betaalrekening'.

Wat is een rekening-courant?

Een rekening-courant is een betaalrekening in een onderneming die gebruikt kan worden door de directeur en/of vennoten (aandeelhouders). Ieder een afzonderlijke. Elke opname kan gezien worden als lening, verstrekt door de onderneming. Het gaat hierbij om kleine bedragen (tot € 17.500) die over en weer worden geboekt. Deze bedragen moeten ook weer terugbetaald worden, dit gebeurt over het algemeen vrij snel. Bij bedragen hoger dan € 17.500 moet er zelfs terugbetaald worden met rente.

Heeft elke onderneming een rekening-courant?

Er zijn ondernemingen mét en zonder rekening-courant. Dat hangt af van de rechtsvorm van de onderneming.

  • Bij ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid heeft de eigenaar als titel 'eigenaar'. De eigenaar en eventuele aandeelhouders storten en nemen op uit een categorie op de balans genaamd 'Privé'. Elke opname kan gezien worden als salaris. Terwijl regulier personeel salaris op een andere manier ontvangt.
  • Bij ondernemingen mét een rechtspersoonlijkheid heeft de eigenaar als titel 'directeur'. Directeuren en eventuele aandeelhouders kunnen tijdelijk geld lenen van de onderneming via een rekening-courant. Een betaalrekening bij de eigen onderneming dus. Elke opname kan gezien worden als lening. Salaris wordt uitbetaald op een andere manier, gelijk aan dat van regulier personeel.