Menu (Alt+Q)

Log eerst in om het menu te gebruiken.

Achtergrond - Jaarafsluiting

Achtergrond  — vr. 4 mrt. 2022

Wat is een jaarafsluiting?

Een jaarafsluiting is deels een controle en deels wat afrondende taken.

Wanneer doe je een jaarafsluiting?

De jaarafsluiting is het moment waarop je besluit een boekjaar definitief af te sluiten. Dit moment moet dan ook ná het boekjaar liggen dat je af wilt sluiten. In theorie zou het dus op 1 januari van het nieuwe jaar kunnen. Toch werkt dat vaak niet zo. In de praktijk zijn er vaak nog wat zaken die pas in de loop van januari, en soms zelfs februari, gebeuren en betrekking hebben op het vorige boekjaar.

Vaak begin je dus pas eind februari aan de jaarafsluiting, of zelfs later, als alles van het vorige boekjaar verwerkt is. Ook doe je het vaak vóór mei, omdat dit het moment is waarop de Belastingdienst graag wil horen over je voorgaande kalenderjaar.

Toch kun je als ondernemer soms veel later dan mei je cijfers inleveren bij de Belastingdienst. Bijvoorbeeld als je een boekhouder of accountant hebt die uitstel voor je aan heeft gevraagd. De reden dat zij dit kunnen is omdat ze natuurlijk méér ondernemers helpen, en het zou heel lastig worden om die allemaal te moeten helpen op hetzelfde moment. Ook zouden ze dan de rest van het jaar geen werk te doen hebben, daarom mogen ze dat werk spreiden. Ze vragen dan voor sommige, of voor al hun klanten uitstel aan bij de Belastingdienst.

Wat doe je tijdens een jaarafsluiting?

Maar wat doe je dan precies op dat moment? Het afsluiten van een jaar bestaat uit een een lijstje van taken die je nog even in orde maakt. Dit doe je één keer per jaar, zodat het boekjaar definitief afgerond en gesloten kan worden. Dat sluiten betekent eigenlijk dat je niets meer verandert aan wat er in dat jaar gebeurd is. Van verkoopfacturen tot memoriaalboekingen en alles ertussenin. In software kun je dit vaak eenvoudig regelen door een boekslotdatum in te stellen.

Na de jaarafsluiting weet je zeker dat er geen cijfers meer veranderen, en dus kun je de (eind)balans opmaken. Met die balans kun je vervolgens weer de jaarrekening opstellen. De jaarrekening gebruik je tenslotte om je belastingaangifte in te (laten) vullen.

Het lijstje met taken

Hoewel het per onderneming en situatie kan verschillen, komt het lijstje van taken tijdens de jaarafsluiting grofweg neer op het volgende:

  • Je controleert of alles is ingevoerd; van facturen tot transacties en maandelijkse afschrijvingen.
  • Je controleert of je resultatenrapport duidelijk ingedeeld is en of de bedragen logisch zijn.
  • Je controleert of je balansrapport duidelijk ingedeeld is en of de bedragen logisch zijn.
  • Je verdeelt het openstaande resultaat van het boekjaar zoals gewenst over je ondernemingsvermogen.

Hoewel de jaarafsluiting gedaan is als je op dit punt bent aangekomen, pak je vaak nog even door en maak je het af tot aan de jaarrekening:

  • Je stelt een eindbalans op voor het boekjaar, waarmee alles van het jaar opgesomd wordt.
  • Je maakt een jaarrekening op basis van die eindbalans.
  • En dan verander je niets meer, wat makkelijk gemaakt wordt door een boekslotdatum.

Het jaar afsluiten met Daxto

Dat is in Daxto uiteraard allemaal eenvoudig gemaakt. Hoe een jaarafsluiting in Daxto werkt lees je hier.