Menu (Alt+Q)

Log eerst in om het menu te gebruiken.

Achtergrond - Boekhoudtermen

Achtergrond  — vr. 25 mrt. 2022

Zie dit artikel als een spiekbriefje. Je kunt deze termen altijd opzoeken met je zoekbalk, er komt straks geen mondelinge overhoring als verrassing. Ontspan maar. Lees er gewoon even snel doorheen en onthoud vooral dat je hier altijd even kunt spieken als het nodig is.

De essentiële termen

Elke ondernemer krijgt te maken met de onderstaande termen. Ze zijn een must om te kennen, te weten wat ze betekenen en te weten hoe ze verschillen.

Term Uitleg
Resultaat Het figuurlijke bedrag 'onder aan de streep'. Het resultaat van jouw harde werk. Met een beetje geluk is het winst, maar het kan ook verlies zijn.
Winst Als je resultaat een positief bedrag is, boven nul, dan spreken we over winst. De 'groene cijfers'.
Verlies Als je resultaat een negatief bedrag is, onder nul, dan spreken we over verlies. De 'rode cijfers'.
Omzet De verkoopprijzen. Dus het geld dat er binnengekomen is doordat je spullen of diensten hebt verkocht of verhuurd.
Kosten van de omzet De inkoopprijzen. Dus de uitgaven die je hebt moeten maken om iets te kunnen verkopen. Zoals het inkopen van hout, als je stoelen maakt.
Kosten De uitgaven die je hebt om je bedrijf te kunnen runnen. Zoals een internetabonnement bijvoorbeeld, of het aanschaffen van je foodtruck. Deze kosten worden ook wel eens operationele kosten of overheadkosten genoemd.
Inkomsten Al het geld dat bij je binnenkomt. Van omzet tot ontvangen bankrente of de stijging van waarde van aandelen die jouw onderneming heeft gekocht.
Uitgaven Al het geld dat bij je is weggegaan. Dus 'kosten van de omzet', maar ook de overige 'kosten'. Alle kosten samen dus.
Netto-resultaat Als je de 'kosten' en 'kosten van de omzet' aftrekt van je 'omzet', dan heb je je netto-resultaat berekend. Dus wat er in totaal verdiend is binnen je onderneming.
Bruto-resultaat Als je de 'kosten van de omzet' alleen aftrekt van je 'omzet', dan heb je je bruto-resultaat berekend. Dus wat er verdiend is aan de producten of diensten opzichzelf. Zonder de operationele\overheadkosten mee te rekenen.

De 'ouderwetsche' termen

Dit zijn termen die je meteen kunt vergeten. Omdat boekhouden al zo lang bestaat zijn er heel wat termen gebruikt in de afgelopen millennia. Veel daarvan betekenen hetzelfde, zijn inmiddels achterhaald óf zijn onduidelijk geworden omdat onze taal veranderd is. Als je ooit ergens termen tegenkomt waarbij je jezelf afvraagt wat ze nou eigenlijk precies betekenen, bekijk dan de onderstaande tabel even. Daxto gebruikt ze niet, of heeft ze versimpeld en verhelderd.

Ouderwets Modern
Eigen vermogen ondernemingsvermogen
Winst en verlies resultaten
Winst- en verliesrekening resultatenrapport
Balansrekening balansrapport
Kolommenbalans overbodig geworden
Rekening in de boekhouding categorie in de boekhouding
Post / posten hetzelfde als een categorie
Transitorische posten overlopende bedragen
Journaal / journaals overbodig geworden
Verslagjaar hetzelfde als een boekjaar
Lang vreemd vermogen / kort vreemd vermogen Langlopende schulden / kortlopende schulden
Afletteren doet je Daxto-assistent automatisch

De vaste termen

Dit zijn termen die al lang meegaan, maar toch relevant blijven. Sommige termen blijven gewoon, hoe oud of ouderwets ze ook zijn. Dat zijn namelijk termen die nog elke dag gebruikt worden, je kunt er niet omheen.

Term Uitleg
Credit zie achtergrond - credit en debet
Debet zie achtergrond - credit en debet
Kruisposten Geld in je eigen boekhouding is meteen van A naar B. Maar als je geld overmaakt van je lopende naar je spaarrekening, dan niet. Dan moet je wachten op het afschrift tot je de transactie kunt verwerken. Dat geld wil je natuurlijk niet uit het oog verliezen. Je koppelt de transactie daarom aan de categorie kruisposten. Zowel het vertrekken op je lopende, als het aankomen op je spaarrekening.
Grootboekrekeningen In je eigen boekhouding spreken we over categorieën. Sommigen gaven wij een naam, en voor andere kies jij een naam. Voor professionals als boekhouders en accountants is het handig als boekhoudingen van ondernemingen op elkaar lijken, daarom gebruiken ze een grootboek. Dat is een lijst van afgesproken categorieën voor boekhoudingen. Jij hoeft er niets voor te doen. Je professional kan in Daxto jouw categorie koppelen aan zijn of haar RGS grootboekcategorie. Daxto doet namelijk mee aan het RGS (Referentie GrootboekSchema) dat door heel Nederland heen gebruikt wordt.
Boekjaar Gewoon een jaar zoals op je kalender, dus van 1 januari tot en met 31 december. Daxto werkt niet met gebroken boekjaren. Gebroken boekjaren zijn jaren die afwijken van kalenderjaren. Heel simpel gezegd: als het jaar van je boekhouding (boekjaar) van 1 oktober tot en met 30 september loopt bijvoorbeeld. Dat is ook een periode van een jaar, maar wel een die over twee kalenderjaren heen ligt. Daar doet Daxto dus niet aan. Wel zo eenvoudig.
(Materiële) vaste activa Spullen. Dus geen geld, maar spullen. Spullen hebben ook een waarde, het zijn bezittingen van je onderneming. Bijvoorbeeld een bedrijfsbus, computer of een kantoorpand. Als je ze later verkoopt dan kun je er weer geld van maken.
Vlottende activa Ook spullen, maar wel spullen waarvan je verwacht dat ze dit jaar nog in geld omgezet worden, zoals voorraad. Maar ook een verkoopfactuur, een schuld van je klant aan jou, kan hier even staan tot de verkoopfactuur betaald is.
Liquide middelen Geld. Dus niet een computer met een waarde van € 500, want dat is vaste activa. Liquide middelen zijn bijvoorbeeld je bankrekeningen met geld, of een kassalade met contanten. Direct klaar om uitgegeven te worden.
Langlopende schulden / kortlopende schulden Geld dat je aan anderen schuldig bent. Onder kortlopende schulden valt geld dat je binnen een jaar terugbetaalt, zoals BTW aan de Belastingdienst. Onder langlopende schulden valt geld dat je pas terugbetaalt na meer dan één jaar, of zelfs meerdere jaren, zoals een hypotheek. Maar ook een inkoopfactuur van je leverancier kan hier heel even staan tot je hem betaald hebt. Het is in die korte tijd natuurlijk even een schuld.

Je hebt het gehaald!

Tot zover de droge stof, daar moesten we even snel doorheen. Pak even een slokje water en vervolg hieronder je weg door de laatste bladzijdes over de kern van boekhouden.

De kern van boekhouden

Dit achtergrondartikel is onderdeel van de serie 'De kern van boekhouden'. Er staat nergens dat het verboden is om ze allemaal te lezen.