Menu (Alt+Q)

Log eerst in om het menu te gebruiken.

Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) voor het MKB

Blog  — vr. 14 okt. 2022

TEK, oftewel Tegemoetkoming Energiekosten, is een regeling bedoeld voor energie-intensieve MKB bedrijven. Als de energiekosten een relatief groot deel uitmaken van de totale kosten van je onderneming, dan is deze regeling mogelijk een oplossing voor jou.

Om in aanmerking te komen zijn er natuurlijk eerst wat basiseisen, zoals:

  • Je onderneming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • Je onderneming moet voldoen aan de Europese MKB-definitie. Daar is een online toets voor.
  • Je onderneming verbruikt jaarlijks meer dan 5.000 m³ gas of 50.000 KWh elektriciteit.
  • Je onderneming is energie-intensief. Dus, minimaal 12,5% van je uitgaven bestaat uit energiekosten.
  • Je onderneming heeft minder dan 250 werknemers en een jaaromzet van minder dan €50 miljoen.

Voldoet je onderneming aan deze eisen en kun je het steuntje in de rug goed gebruiken? Dan is het goed om te weten dat de tegemoetkoming 50% is van de kostenstijging van je energieverbruik. Wel moet je kostenstijging hoger zijn dan €1,19/m³ gas en €0,35/kWh elektriciteit.

Je vraagt TEK aan over de periode 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. TEK moet voldoen aan Europese staatssteunregels en goedgekeurd worden door de Europese Commissie. Daardoor gaat TEK mogelijk pas in het 2e kwartaal van 2023 open. Op dat moment kun je met terugwerkende kracht aanvragen.

Voor meer informatie kijk je even op deze pagina van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.