Menu (Alt+Q)

Log eerst in om het menu te gebruiken.

Belastingdienst introduceert overzicht te ontvangen en betalen

Blog  — wo. 14 sep. 2022

De Belastingdienst heeft sinds kort een nieuw overzicht geïntroduceerd. Het gaat om een overzicht van te betalen en te ontvangen zaken. Voor zowel particulieren als ondernemers.

Voor ondernemers betreft het momenteel inkomstenbelasting (IB) en de bijdrage aan de zorgverzekeringswet (ZVW). Daarnaast zijn voorlopige aanslagen in te zien en de totalen van eerder betaalde en/of ontvangen bedragen. Tot wel 2 jaar terug.

De Belastingdienst geeft aan www.belastingdienst.nl/overzicht verder uit te gaan breiden om deze zo compleet mogelijk te maken. Een helder overzicht juichen we bij Daxto natuurlijk altijd toe.